Szkółka Krzewów Ozdobnych została założona przez inż. Grzegorza Bilskiego w 1978 roku. Stopniowo wzrastała produkcja oraz powiększał się asortyment krzewów ozdobnych. Obecnie produkowanych jest ponad 150 gat. i odmian iglaków, ponad 200 liściastych; w tym pnącza, różaneczniki, wrzosowate. Lista asortymentowa ulega corocznie uaktualnianiu i powiększaniu. Rezygnuje się z gatunków i odmian mniej atrakcyjnych, a wprowadza nowe.
         W ślad za wzrostem produkcji zaczęła się rozwijać działalność handlowa. Od 1989 r zaczęły powstawać punkty sprzedaży detalicznej, początkowo służące sprzedaży własnej produkcji, później przekształcające się w centra ogrodnicze.
         Szkółka brała udział w wielu wystawach regionalnych i ogólnopolskich, uzyskując m.in. złoty medal w Krajowej Wystawie Ogrodniczej (Polagra) w 1989 r., a także dyplom za "Najlepszą ekspozycję stoiska" na Jarmarku Ogrodniczym "Twój Ogród 2000" w Minikowie oraz Grant Prix Targów Turystyczno-Ogrodniczych - Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego organizowanych 12 maja 2002 w Minikowie.